บริษัท อินฟินิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม มีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในแขนงงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และอื่นๆ อีกมากมาย โดยทีมงานวิศวกรเหล่านี้มีประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรม กับลูกค้าภาคธุรกิจอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และลูกค้า รายย่อยอื่นๆ
 

:: 73 Paholyohin Soi 59 Paholyothin Rd Bangkhen Bangkok 10220 Tel : 02-9701667-9 (Auto) Fax : 02-9701611 :: Copyright ? Infinity Engineering System Co.,Ltd ::